Můžeme se stát vaší navigací ve světě výživy a zdravého životního stylu, který vás naučíme aplikovat při každé příležitosti a v každé životní situaci. S důvěrou se na nás můžete obrátit. Nesoudíme, jen vám pomůžeme najít tu správnou cestu. Záleží jen na vás, zda půjdete s námi.

Přijďte se poradit s oborníky, kteří se na poli zdravé výživy a zdravého životního stylu pohybují již několi let a patří ke špičkám ve svém oboru. V našem týmu jsou specialisté z oboru výživy, medicíny, biochemie, zátěžové diagnostiky, psychologie či fyzioterapie.

Své klienty vedeme k pochopení svého těla, psychiky a sebe sama, svých cílů a priorit. Díky tomu se jim lépe daří odolávat negativním vlivům západního životního stylu a zlepšit kvalitu svého života. Vnímat své tělo jako celek a cenit si ho, je základním předpokladem úspěchu. Pracujeme se všemi, všech věkových kategorií a váhy. Své klienty učíme jak jíst správně v souladu se zdravou a vyváženou stravou a přitom si jídla užívat bez výčitek. Mnohé z nich také učíme přestat se jídla bát. S klienty neexperimentujeme a svá doporučení zakládáme na vědecky uznávaných metodách a doporučeních WHO a svých praktických zkušenostech.

Přistupujeme ke každému zcela individuálně a komplexně. Zahrnujeme do posouzení všechny aspekty, které našeho klienta v životě ovlivňují, ať už jsou to jeho genetické předpoklady nebo prostředí ve kterém žije. S našimi klienty jsme  stále v kontaktu a svá doporučení ohledně jejich zdravého životnho stylu ( jídelníčku, pohybového plánu, psychické pohody) upravujeme dle aktuálního  stavu a potřeb nebo nových skutečností.

Nedostanete od nás dietu a zákazy, ale možnost, jak změnit svůj život a životní styl. Chápeme, že změny v životě nebývají mnohdy jednoduché, ale jsme tu proto, abychom vám s nimi pomohli. Důležitá jsou nejen naše odborná doporučení, ale také samotná práce našich klientů na sobě samých. Bez té totiž nelze dojít k úspěšnému cíli.  Naším cílem je klient, který si odnese trvalou změnu a nový start do života.