Gabriela Petrášová, DiS.

Nutriční terapeut

Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné.

Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na úhlu pohledu a našem postoji. Proto se společně s klienty snažím nejen o úpravu stravovacích návyků, ale i o celkovou změnu jejich náhledu na stravování a zdravý životní styl. Díky mé odbornosti se v centru specializuji nejen na problematiku redukce tělesné hmotnosti, ale také na klientelu se zdravotními problémy. Protože výživa je jednou ze zásadních terapií u naprosté většiny onemocnění, které v dnešní době naši společnost trpí.

Vzdělání, kurzy a vlastní zkušenosti:

  • Odborné vzdělání získala na Zdravotnické škole 5. května v Praze, kde studovala tento obor již od střední školy.
  • Při praktické části studia rozvíjela své znalosti v oboru, komunikační dovednosti a empatii. Získávala zkušenosti v oblasti léčebné výživy při práci s pacienty s různými onemocněními v různých stádiích nemoci.

Absolventská práce: téma: „Léčebná výživa při Gastroezofageálním refluxu“.

Absolvované kurzy, semináře a konference:

  • 2019 Metabolická onemocnění 2019
  • 2018 Potravinová intolerance, celiakie a bezlepková dieta (kulatý stůl 2018)

Přednášková činnost:

  • 2018 firemní workshop – Den zdraví s Centrem Petra Havlíčka