MUDr. Jiří Pumprla, PhD, MBA, MPH

Lékař v oboru interna

MUDr. Jiří Pumprla je přední lékař a uznávaný specialista v oblasti neinvazivní estetické medicíny a vnitřního lékařství. Jeho vnímavý a lidský přístup v kombinaci s odbornými znalostmi a komplexním, preventivním pohledem na zdraví a krásu člověka jsou podloženy téměř 30 letou praxí v oboru. MUDr. Pumprla se zaměřuje na diagnostiku a léčbu obezity, hubnutí, problematiku diabetu, látkové výměny a oběhových onemocnění. Odborné vzdělání získané u nás a na Lékařské univerzitě ve Vídni si neustále rozšiřuje dalším studiem. Což dokazují mj. více než čtyři desítky odborných lékařských publikací, stovky přednášek na odborných kongresech u nás i v zahraničí, podané patenty v oblasti elektrofyziologie, expertní činnost pro Akademii věd v Praze a pro Evropskou komisi v Bruselu v oblasti mezinárodních výzkumných projektů, členství v odborných lékařských společnostech v ČR, v Německu a USA. V oblasti diagnostiky a léčby obezity a souvisejících vnitřních nemocí rovněž spolupracuje s nejlepšími pracovišti v oboru – s pražskou Klinikou Asklepion Doc. MUDr Šmuclera a s estetickou klinikou Prof. Dr.med. Howorky z vídeňské Lékařské univerzity.