RNDr. Lucie Benešová, PhD.

Vědecko-výzkumný pracovník v oblasti genetiky, soudní znalec

Ve své DNA máme ukryto mnoho zajímavých věcí. Jejich poznání nám může pomoci lépe pochopit, jací jsme, co nám nejvíce vyhovuje. Mým úkolem je přečíst Vám, co je ve Vaší DNA zapsáno a na základě toho Vám poradit, jak zlepšit Váš životní styl.

V našich laboratořích Genomac se zabýváme analýzou DNA již 15 let. V rámci spolupráce s Centrem Petra Havlíčka analyzujeme geny, které jsme pečlivě vybrali na základě mnoha vědeckých studií, s cílem nastavit správný výživový a redukční program. Z rozhovorů s našimi klienty víme, že naše výsledky jsou přínosné a podporují je v jejich dosavadním úsilí a v nasměrování ke správnému a zdravému životnímu stylu.

Vzdělání a vlastní zkušenosti:

 • Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na molekulární biologii
 • V roce 2001 se svým bratrem založila společnost Genomac
 • Pod jejím vedením laboratoř dosáhla statutu největšího soukromého výzkumného pracoviště v ČR se zaměřením na genetická testování pro odbornou i širokou veřejnost a výzkum v oblasti molekulární onkologie s bohatou publikační aktivitou
 • Jejím hlavním cílem je propojení výsledků získaných svojí výzkumnou činností s přínosem pro ostatní lidi

 

Doplňkové vzdělání, praxe, další oborná činnost

 • postgraduální vzdělání v oboru molekulární biologie
 • atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice
 • soudní znalec v oboru Zdravotnictví, specializace Genetika
 • pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK – přednášející, školitel diplomantů
 • členství v odborných společnostech: American Association for Cancer Research (AACR), International society of forensic genetics (ISFG), European society of human genetics (ESHG), Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • spoluautorka více než 40 zahraničních vědeckých publikací
 • každoroční prezentace vědeckých výsledků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích