Prim. RNDr. Milan Paulík, CSc.

Vedoucí imunologických laboratoří

Vzdělání

  • Střední zdravotnická škola, zdravotní laborant
  • Přírodovědecká fakulta UK
  • Praha, biologie, mikrobiologie-imunologie, Aspirantura PřF UK Praha, (CSc.)
  • Specializační průprava ILF, obor vyš. Metody v klinické imunologii

Pracovní zkušenosti

  • ÚEM ČSAV Praha, FVL UK Praha 1982 - 1988
  • VFN Praha, Cytomonitor s.r.o., Plzeň
  • Fakultní nemocnice 2, Fakultní nemocnice Motol,
  • Cytolab spol. s r.o. ZÚ se sídlem v Kolíně, pobočka Praha
  • FTN, zástupce nám. pro LP, vedoucí lab. kompl., vedoucí Imunologické laboratoře TN

Publikace (od. r. 2000):

  • J. Bartůňková, M. Paulík : Vyšetřovací metody v imunologii, GRADA,2005 + druhé novelizované vydání