MUDr. Eliška Paulíková

Endokrinoložka, internistka, diabetoložka a obezitoložka, externí konzultantka v CPH

„Hranice mezi zdravím a nemocí bývá křehká, podobně jako se nemoci duše a těla mnohdy prolínají. Důležité je najít klíč k vnitřní spokojenosti a přirozeně zdravému životnímu stylu. To v konečném důsledku vede k větší fyzické pohodě a šťastnější duši“

V našem století mnoho z nás čelí nepříteli stresu a stále se za pochodu učí, jak s ním bojovat. Ti uvědomělejší s tím cíleně začínají již od mládí. Ze zkušenosti vím, že šance na dlouhý a dobrý život není samozřejmostí a chceme-li pro sebe to nejlepší, máme k tomu ještě před zaklepáním na dveře ordinace dost možností: poučení, prevenci a zdravý způsob života.

Vzdělání:

 • Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK Praha
 • 1983 atestace z vnitřního lékařství I. stupně
 • 1991 atestace z  endokrinologie

Profesionální praxe:

 • 1980 – 1983 lékař  interního oddělení nemocnice Vrchlabí
 • 1983 -  1985 praktický lékař ZUNZ Stavební závody  Praha
 • Od r. 1985 pracuje jako odborný lékař  na ambulanci klinického oddělení Endokrinologického ústavu (dříve Výzkumný  ústav endokrinologický)
 • Součástí její práce  je i sonografické  vyšetření  štítné  žlázy, konsiliární  činnost  v oboru endokrinologie a postgraduální výuka lékařů
 • Toto pracoviště oslavilo již 60 let úspěšného fungování ve zdravotnictví,
 • Část její pacientské klientely pokrývá současně i odbornost diabetologa a obezitologa

Publikační  činnost  a přednášky:

 • 6/1987 Výskyt protilátek proti thyreoglobulinu a thyreoideální peroxidáze - článek Vnitřní  lékařství
 • 4/1988 Eufunkční struma - článek Postgraduální medicina
 • 5/1991 Příznivé ovlivnění DM II suplementační dávkou Cr 3 + obohacených kvasinek, článek  Praktický  lékař + přednáška Diabetologické dny Luhačovice
 • 3/1995 Onemocnění štítné žlázy, význam, diagnostika, léčba - přehledný článek Medical revue

4/1995 Zásady steroidní léčby u neendokrinních onemocnění, přednáška  Endokrinologický  ústav